VITAMINA • INGASYNERGYSTIGSIKON

DYNAMIQ - SYNERGY

Valentin Zavadnikov, MON-3
Monaco
 
HELM: VALENTIN ZAVADNIKOV (MON)

HELM: VALENTIN ZAVADNIKOV (MON)

THE TEAM

Sean Couvreux (USA)
Alexander Ekimov (RUS)
Warwick Fleury (NZL)
Zach Hurst (USA)
Nikolay Kornev (RUS)
Egor Larinov (RUS)
Valeriy Zatcarinskiy (RUS)
 


RESULTS

2017 Melges 40 Grand Prix - Porto Cervo: 3rd
2017 Melges 40 Grand Prix - Valencia: 2nd
2017 Melges 40 Grand Prix - Palma de Mallorca: 4th

TACTICIAN: ED BAIRD (USA)

TACTICIAN: ED BAIRD (USA)

VIDEOS


NIGHTSHIFTINGASYNERGYSTIGSIKON